PSICOLOGIA

Al centre Ludus oferim un servei de psicologia per a infants, adolescents i adults. S'ofereix teràpia individual, de parella i familiar.

Cada cas es tracta segons la demanda inicial, prèvia entrevista informativa presencial o telefònica. En aquesta entrevista informativa s'expliquen les diferents eines, recursos i mètodes de que disposem.

Els marcs de referència són la teràpia sistèmica i la teràpia integrativa - relacional.

La teràpia dins la teoria sistèmica atén no només la simptomatologia de la persona que consulta, sinó també el seu context i les relacions en les quals es donen aquests símptomes. És a dir, la teràpia aborda la problemàtica de la persona dins el seu "sistema" de relacions (familiar, escolar, laboral, ...).

La teràpia dins la teoria integrativa relacional, respon de forma unificada a la persona en el pla afectiu, conductual, cognitiu i fisiològic. És el procés d'integrar la personalitat assimilant aspectes rebutjats, no conscients o no resolts d'un mateix i fer-los part d'una personalitat cohesionada reduint els mecanismes de defensa.

La psicologia ha incorporat tècniques neuropsicològiques molt útils per assolir un benestar emocional. A Ludus utilitzem el mètode Shec i incorporem tècniques hipnòtiques.

 

Els trastorns que tractem són:

- Trastorns d'ansietat, pànic, angoixa.

- Trastorns de la son.

- Abusos.

- Control d'esfínters.

- Fòbies.

- Depressió.

- Problemes de parella i separacions.

- Tristesa i malestar emocional. Maneig de le emocions.

- Situacions traumàtiques gestacionals, de la primera infància ...

- Pors i bloquejos.

- Autoestima, autoconfiança i seguretat.

- Dols recents, dols no resolts i pèrdues.

 

On estem?
Carrer Barris i Buixó, 5, 1r, 4a.
17200 - Palafrugell
 
Tel 972610896 - 665782727